Laskomex
Nowe spojrzenie na bezpieczeństwo

STREFA KLIENTA

PROCEDURA REKLAMACYJNA

Produkty LASKOMEX produkowane i dystrybuowane przez naszą firmę objęte są 25 miesięczną gwarancją, która ulega przedłużeniu o okres trwania naprawy. Uszkodzenia powstałe w trakcie okresu gwarancyjnego będą usuwane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty dostarczenia do napraw. Gwarancja obejmuje tylko usterki powstałe z winy Producenta.

Gwarancji nie podlegają uszkodzenia powstałe na skutek:

  • pożaru lub wyładowań atmosferycznych, a także innych wypadków losowych,
  • zmian warunków zasilania i parametrów sieci zasilającej,
  • oddziaływania mechanicznego,
  • niewłaściwego przechowywania lub transportowania.

Jak należy postępować z uszkodzonym urządzeniem?

  1. Oddać uszkodzone urządzenie do sprzedawcy, który zajmie się całą procedurą reklamacyjną.
  2. Wysłać bezpośrednio do nas uszkodzone urządzenie wraz z niezbędnymi dokumentami - wysyłka na koszt reklamującego. Urządzenie należy wysłać na nasz adres:

PPHU Laskomex Janusz Chojnacki
93-231 Łódź
ul. Dąbrowskiego 249
SERWIS

Do przesyłki należy dołączyć niezbędne dokumenty, co przyspieszy proces wersyfikacji reklamacji:

  1. dowód zakupu uszkodzonego urządzenia (kopia faktury lub paragonu)
  2. wypełnione zgłoszenie reklamacyjne pobierz formularz zgłoszenia


[POWRÓT]
Copyright Laskomex © 1999-2019

Ta strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w Polityce prywatności.