Laskomex
Nowe spojrzenie na bezpieczeństwo

DOMOFON CYFROWY CD-2502. MODUŁY ELEKTRONIKI.

Moduły elektroniki do domofonu CD-2502/CD-3100

EC-2502AREC-2502AR
CVR-2CVR-2
CVP-4CVP-4
CVSD-02CVSD-02
KRF-02KRF-02
| i1 | i2 | kk | >> |

kaseta elektroniki EC-2502

Kaseta elektroniki EC-2502 to mikroprocesorowe urządzenie sterujące pracą całego systemu domofonowego. We wcześniejszych wersjach domofonów cyfrowych stosowane były dwa rodzaje kaset elektroniki - do wejścia głównego i do obsługi wejścia podrzędnego. W domofonie CD-2502 stosowany jest jeden typ kasety elektroniki, w której instalator definiuje, jaki typ wejścia będzie przez nią obsługiwany.

Kaseta elektroniki zasilana jest z dwuuzwojeniowego zasilacza prądu zmiennego, jedno z uzwojeń służy do zasilania kasety elektroniki i panela zewnętrznego, drugie do zasilania elektrozaczepu. W kasecie elektroniki znajdują się potencjometry służące do regulacji wzmocnienia głośnika i mikrofonu oraz balansu linii.

Przy pomocy zworek w kasecie elektroniki można konfigurować typ urządzenia blokującego wejście (elektrozaczep lub zamek elektromagnetyczny). W zamkach elektromagnetycznych (zworach) występuje często zjawisko magnetyzmu szczątkowego, którego efektem są trudności z otwieraniem drzwi (furtki), dlatego kaseta elektroniki została wyposażona w układ likwidujący to niepożądane zjawisko.

Włączenie mechanizmu rozmagnesowanie zwory w sytuacji, kiedy stosowany jest elektrozaczep, może spowodować, że będzie on działał nieprawidłowo!

W kasecie znajdują się przyciski INIT i RESET, wykorzystywane między innymi do przywrócenia domyślnych nastaw domofonu. Kaseta elektroniki EC-2502 może współpracować z akumulatorem, który zapewnia poprawną pracę domofonu w przypadku zaniku napięcia w sieci energetycznej.

Kaseta elektroniki EC-2502 może być stosowana jako zamiennik dla następujących typów kaset elektroniki stosowanych we wcześniejszych modelach:
EC-2200, EC-2200/U, EC-2200/H, EC-2200/INT, EC-2500/S , EC-2500/R, EC-2500/U, EC-2500/H, EC-2501, EC-2501/U, EC-2501/H


| i1 | i2 | kk | >> |

Rozdzielacz sygnału CVR-2

Przeznaczenie i funkcje jakie pełni rozdzielacz CVR-2 są dokładnie takie same jak w przypadku rozdzielacza CVR-1, z tą różnicą, że CVR-2 pełni funkcję zasilacza centralnego dla 4 monitorów i wyposażony jest w zaciski śrubowe zamiast zacisków ARK. Rozdzielacz CVR-2 i monitory zasilane są z zasilacza stabilizowanego 15V/4A.


| i1 | i2 | kk | >> |

Przełącznik sygnału wizji CVP-4

Przełącznik CVP-4 przeznaczony jest do domofonów cyfrowych CD-2502/CD-3100 w wersji wideo.
W domofonie CD-2502 przełącznik służy do przełączania sygnału wideo z wejścia głównego lub wejścia podrzędnego. Dzięki temu na ekranie monitora możemy obserwować obraz z kamery w aktywnym panelu. Przełącznik należy zamontować przy każdym wejściu podrzędnym.
W domofonie CD-3100 do jednej centrali domofonowej można podłączyć od 1 do 4 paneli zewnętrznych. Jeżeli jest to system wideo, przełącznik CVP-4 umożliwia uzyskanie na monitorze obrazu z kamery z odpowiedniego (aktywnego) panela zewnętrznego. Podobnie jak w CD-2502 wykorzystywany jest też w układzie z wejściami głównymi (max. 4), i wejściami podrzędnymi (do 64 klatek schodowych, każda z nich może mieć max. 3 wejścia).
Przełącznik może być zasilany z kasety elektroniki lub z własnego zasilacza.


| i1 | i2 | kk | >> |

Moduł symetryzatora-desymetryzatora

Uniwersalny moduł pełniący rolę symetryzatora lub desymetryzatora sygnału wideo. Jako symetryzator umożliwia podłączenie do instalacji domofonowej dowolnej kamery zewnętrznej ze standardowym wyjściem wideo. Jako desymetryzator pozwala np. na podłączenie linii wideo do urządzeń ze standardowym wejściem wideo- rejestratorów obrazu, systemu CCTV, telewizora itp.


| i1 | i2 | kk | >> |

Moduł symetryzatora-desymetryzatora

KRF-01 to czytnik kluczy elektronicznych zbudowanych na bazie domofonu CD-2502. Czytnik w połączeniu z centralą EC-2502 może służyć jako kontrola dostępu do garażu, śmietników itp. Istotne jest to, że użytkownicy mogą korzystać z tych samych kluczy RFID, które zostały wcześniej zaprogramowane w domofonie. Dzięki temu, że urządzeniea korzysta ze standardowej centralki domofonowej, instalator może w łatwy sposób skopiować klucze z systemu domofonowego używając interfejsu ISD-02.

Copyright Laskomex © 1999-2011

Ta strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w Polityce prywatności.